Η προσωπικότητα των προϊόντων και η επιρροή της στις επιλογές των καταναλωτών = The product personality and its influence in consumer's choices

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η προσωπικότητα των προϊόντων και η επιρροή της στις επιλογές των καταναλωτών = The product personality and its influence in consumer's choices

Χατζημιχαηλίδου, Σοφία

Στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αναφέρονται οι όροι σοβαρός, χαρούμενος και εκείνοι που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την προσωπικότητα άλλων ανθρώπων. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να περιγράψουν την εντύπωση για το άτομο. Η αναφορά στο προφίλ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας αναφέρεται στο διαχωρισμό μιας πληθώρας απλών προϊόντων από αυτά που αποκαλούνατι προϊόντα προσωπικότητας. Η προσωπικότητα του προϊόντος και η επιλογή τους, γίνεται με βάσει τα στοιχεία του χαρακτήρα του ατόμου. Πολλές μελέτες ερευνούν αυτήν την υπόθεση και έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι άνθρωποι επιλέγουν τα προϊόντα, τα οποία ικανοποιούν την προσωπική τους ιδεολογία. Πρέπει να τονιστεί ότι τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι ότι δημιουργούνται προϊόντα που να έχουν προσωπικότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι ότι δημιουργούνται προϊόντα που να έχουν προσωπικότητα, γιατί έχει αποδεχθεί ότι αυτά τα προϊόντα επιλέγουν οι καταναλωτές και κυρίως τα προϊόντα που έχουν προσωπικότητα παρόμοια με τη δική τους. Τέλος, αυτή η μελέτη μπορεί να βοηθήσει τους σχεδιαστές να δημιουργήσουν νέα προϊόντα που να αναδεικνύουν την προσωπικότητα του καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.