Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στην ελληνική βιομηχανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων στην ελληνική βιομηχανία

Ρετζέπη, Στέλλα

Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι, αφού αναλυθεί και κατανοηθεί η ιδέα του ERP και η εφαρμογή του γενικά στις μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις, να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτό εφαρμόζεται και υλοποιείται σε συγκεκριμένη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Στην προσπάθεια αυτή, η εταιρεία χάρτου ΜΕΛ Α.Ε. που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, βοήθησε ώστε να γίνει κατανοητή όλη η διαδικασία του ERP, από την πρώτη εφαρμογή του στην επιχείρηση έως και σήμερα και να καταγραφούν όλες οι δυσκολίες που προέκυψαν και πώς τελικά κατάφεραν να τις ξεπεράσουν οι εργαζόμενοι στους τομείς όπου αυτό εφαρμόζεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.