Η εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδιασμού με τεχνολογία συστημάτων CAD - CAM της ελληνικής και διεθνούς αγοράς = The development of industrial designing with technological systems cad - cam of the greek and international market

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδιασμού με τεχνολογία συστημάτων CAD - CAM της ελληνικής και διεθνούς αγοράς = The development of industrial designing with technological systems cad - cam of the greek and international market

Δήμου, Βαρβάρα
Μαργαρίτη, Άρτεμις

Το σχέδιο είναι ένα σύνολο τομέων για την επίλυση προβλήματος που χρησιμοποιεί τις κεντρικές προσεγγίσεις για να καταλάβει τις ανάγκες των χρηστών (καθώς επίσης και την επιχείρηση, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και άλλες απαιτήσεις) να δημιουργήσουν τις επιτυχείς λύσεις που λύνουν τα πραγματικά προβλήματα. Οι βιομηχανικοί σχεδιαστές χρησιμοποιούν συχνά το τρισδιάστατο λογισμικό όπως “τρισδιάστατο CAiD, αλλιώς εργαλεία στούντιο, τρισδιάστατο στούντιο ανώτατο και SolidWorks”. Με τη βοήθεια υπολογιστή ,βιομηχανικά προγράμματα σχεδίου και CAD χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.