Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών ζυμαρικών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών ζυμαρικών στην Ελλάδα

Κολυβάς, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών «Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ>> και «Barilla Hellas ΑΒΕΕ>>. Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ανώνυμης εταιρείας, η διαδικασία σύστασης, τα διοικητικά της όργανα και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσει. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον κλάδο των ζυμαρικών παγκοσμίως και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και την πορεία του. Η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο. Αρχικά, γίνεται η οριζόντια και η κάθετη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεών της. Έπειτα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας καθώς επίσης και ο τρόπος που προέκυψαν. Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης Barilla Hellas ΑΒΕΕ με τον ίδιο τρόπο όπως και στον προηγούμενο κεφάλαιο. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο των αριθμοδεικτών. Αναφέρεται στους αριθμοδείκτες ρευστότητας (γενικής ρευστότητας, ειδικής ρευστότητας και ταμειακής ρευστότητας) και στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (μεικτού περιθωρίου κέρδους, αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ROE και αποδοτικότητας ενεργητικού ROA). Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση των αριθμοδεικτών της επιχείρησης Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ με πίνακες και σχεδιαγράμματα, όπως και για την επιχείρηση Barilla Hellas ΑΒΕΕ. Τέλος, γίνεται η σύγκριση των αριθμοδεικτών των δύο επιχειρήσεων με συγκεντρωτικούς πίνακες και σχεδιαγράμματα και στη συνέχεια ακολουθούν τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.