Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίση στα ελληνικά νοικοκυριά

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίση στα ελληνικά νοικοκυριά

Κουπάντση, Τριανταφυλλιά

Η παρούσα πτυχιακή εξετάζει την επίδραση της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομικής κρίσης, τις συνέπειές της στα εισοδήματα των Ελλήνων καταναλωτών και γενικότερα στα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφέρεται στην είσοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην ελληνική οικονομία, στην επιρροή που ασκεί στα ελληνικά νοικοκυριά και στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Επιπροσθέτως, μελετά τη μεταβίβαση της χρηματιστηριακής κρίσης στα νοικοκυριά, αναλύει την πορεία της και πως επηρεάζεται αρνητικά ο μέσος καταναλωτής και τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω του χρέους. Στη συνέχεια, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης της ελληνικής κρίσης που στοχεύουν στην μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, παρουσιάζεται μια έρευνα που διεξήχθη στην πόλη της Βέροιας, σε ένα τυχαίο δείγμα καταναλωτών, από την οποία προκύπτουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.