Υπολογισμός και ανάλυση των βασικών αριθμοδεικτών της ΔΕΥΑ της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Υπολογισμός και ανάλυση των βασικών αριθμοδεικτών της ΔΕΥΑ της Αθήνας

Γαβρανίδου, Παρθένα

Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας μας είναι η ανάλυση και παρουσίαση καταρχήν της εταιρίας ΔΕΥΑ Αθήνας. Επίσης θα γίνει μία αξιολόγηση των δημοσίων επιχειρήσεων γενικότερα και μία ανάλυση του κλάδου που αφορά τις επιχειρήσεις νερού και αποχέτευσης. Κατόπιν θα γίνει μία χρηματοοικονομική ανάλυση με την βοήθεια αριθμοδεικτών της εταιρίας για να γίνουν κατανοητά τα βασικά οικονομικά της μεγέθη. Τέλος θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση μας αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.