Νομοθετικές ρυθμίσεις κεφαλαιουχικών εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Νομοθετικές ρυθμίσεις κεφαλαιουχικών εταιριών

Φορέττα, Φανή

Η ανάληψη αυτού του θέματος πάρθηκε ύστερα από τα πρόσφατα γεγονότα από τις συνεχείς τροποποιήσεις και αλλαγές περί της νομοθεσίας των εταιριών τόσο εξωεπιχειρησιακά όσο και ενδοεπιχειρησιακά, και έπειτα από τη διαπίστωση του βαθμού δυσκολίας που αναλαμβάνουν οι λογιστές και νομικοί για την διεκπεραίωση της ορθότερης διαχείρισης των αλλαγών και διασφάλισης της ποιότητας των συναλλαγών ενδοεταιρικά. Δεδομένου της Ελληνικής κρίσης οι εκάστοτε επιτηδευματίες προσπαθούν να βρουν διέξοδο και μία φορολογική ανάσα ενώ, παράλληλα, προσπαθεί να μειώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, το ίδιο κράτος επιβάλλει ραγδαία όλο και πιο δυσβάσταχτες νομοθετικές ρυθμίσεις και φορολογικά μέτρα στον εμπορικό τομέα. Μέσα στο πέρας μίας 10 ετίας έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στην διαδικασία σύστασης των κεφαλαιουχικών εταιριών αλλά, σαφώς, και στην κλίμακα φορολόγησης αυτών αλλά και γενικότερα στην οικονομική διάρθρωση του κράτους. Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να αναλύσουμε και αποσαφηνίσουμε αυτές τις αλλαγές και αναδιαρθρώσεις που με την σειρά τους αποτελούν στοιχεία μείζον ενδιαφέροντος για τρίτους (επενδυτές κλπ) όσο και για τους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους επιτηδευματίες που εν όψη οικονομικής αστάθειας, θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν κάποιες ευκαιρίες προς αναζήτηση κέρδους, και στην περίπτωση που θα θελήσουν να ιδρύσουν ή να επενδύσουν σε μία τέτοια μορφή επιχείρησης. Τέλος, στην παρούσα μελέτη αναλύοντας μία προς μία τις κεφαλαιουχικές εταιρίες στον ελλαδικό χώρο, και βάση της οικονομικής διάρθρωσης αυτών, θα αποπειραθούμε να απαντήσουμε σε τρία καίρια ερωτήματα: Ποίες είναι οι διαδικασίες ίδρυσης των κεφαλαιουχικών εταιριών της Ελλάδας καθώς και ποια τα χαρακτηριστικά αυτών, ποια είναι η φορολογία των υπό εξέταση εταιριών, και τέλος ποια μορφή εταιρίας είναι πιο ουσιαστική και αποτελεί «καλύτερη» επιλογή εταιρίας για κάποιον που ενδιαφέρετε να ιδρύσει ή επενδύσει.

Thesis
NonPeerReviewed

Νομολογία
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.