Παρουσίαση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας Ο.Ε. για μια διαχειριστική χρήση = Presentation archivinig methods B’class O.E for a management using

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Παρουσίαση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας Ο.Ε. για μια διαχειριστική χρήση = Presentation archivinig methods B’class O.E for a management using

Γκιόκας, Κωνσταντίνος

Η εργασία αναφέρεται στην λειτουργία μιας Ομόρρυθμης Εταιρείας Β’ κατηγορίας και στην τήρηση των βιβλίων για μία διαχειριστική χρήση. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία αναφορά στην γενικότερη έννοια της ομόρρυθμης εταιρείας,( δηλαδή τι είναι ομόρρυθμη εταιρεία ). Ακόμη θα πούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της και ποια είναι η ευθύνη των εταίρων της. Επίσης θα γίνει αναφορά στην σύσταση μιας ομόρρυθμης εταιρείας (δηλαδή στις διαδικασίες που χρειάζονται για να δημιουργηθεί μια εταιρεία ).Επίσης η εργασία μας μιλά για το πώς καταβάλλεται ο φόρος και ποιός είναι ο συντελεστής φορολογίας. Στο δεύτερο μέρος και εφόσον έχει δημιουργηθεί η εταιρεία βλέπουμε την λειτουργία της μέσα στην διαχειριστική χρήση. Δηλαδή τις αγορές που κάνει, τις πωλήσεις, το πώς βγαίνει η μισθοδοσία των υπαλλήλων που απασχολεί, τις αποσβέσεις των παγίων που έχει, τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α και στο τέλος της χρήσης την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. Τέλος βλέπουμε το πώς βρίσκουμε το καθαρό εισόδημα της επιχείρησης, δηλαδή το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία )

Thesis
NonPeerReviewed

Τήρηση βιβλίων
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)