Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Τσιμήτρης, Αθανάσιος

Στην εργασία αυτή γίνεται μια πλήρης και τεκμηριωμένη ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και μεγεθών της εταιρείας Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής Α.Ε.Β.Ε.Ε. με την χρήση των αριθμοδεικτών. Στηην πρώτη ενότητα γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου των αριθμοδεικτών. Ποιο συγκεκριμένα αναλύονται οι τρεις (3) κύριες κατηγορίες αριθμοδεικτών καθώς επίσης και των επιμέρους αριθμοδεικτών που απαρτίζουν την κάθε μια κύρια «κατηγορία». Έτσι, οι τρεις κύριες υπό εξέταση «κατηγορίες» αριθμοδεικτών είναι οι εξής: Οι Αριθμοδείκτες Ρευστότητας. Οι Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας και οι Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται ο υπολογισμός των τριών κύριων κατηγοριών αριθμοδεικτών κάνοντας εφαρμογή του θεωρητικού σκέλους της πρώτης ενότητας στην πράξη. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας δημιούργησα ένα πίνακα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των αριθμοδεικτών που υπολόγισα και παραθέτω μια σειρά σύντομων σχολίων για τον κάθε ένα αριθμοδείκτη ξεχωριστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.