Διαχρονική ανάλυση του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού 2008-2012: σύγκριση των δαπανών και των εσόδων, διερεύνηση των μεγαλύτερων περικοπών και αύξησης εσόδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχρονική ανάλυση του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού 2008-2012: σύγκριση των δαπανών και των εσόδων, διερεύνηση των μεγαλύτερων περικοπών και αύξησης εσόδων

Θανόπουλος, Γεώργιος
Νησελίτης, Δημήτριος

Η παρούσα εργασία περιγράφει την διαχρονική ανάλυση του Ελληνικού Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο 2008-2012 και θα χωριστεί σε δύο κεφάλαια. Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται βασικές έννοιες όπως αυτή του προϋπολογισμού, του εσόδου και της δαπάνης. Στη συνέχεια, αναλύονται οι σκοποί, οι αρχές και οι ιδιότητες του προϋπολογισμού. Επίσης, αναλύεται ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων και, τέλος, γίνεται αναφορά στον Ελληνικό Κρατικό Προϋπολογισμό και το νομικό του πλαίσιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η διαχρονική ανάλυση των προϋπολογισμών για την περίοδο 2008-2012 και, στη συνέχεια, γίνεται η σύγκριση των δαπανών και των εσόδων και, τέλος, γίνεται η διερεύνηση των μεγαλυτέρων περικοπών και της αύξησης των εσόδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.