Εκλογές και πολιτική επικοινωνία κατά το μεσοπόλεμο (έρευνα σε επίπεδο νομού)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εκλογές και πολιτική επικοινωνία κατά το μεσοπόλεμο (έρευνα σε επίπεδο νομού)

Παπαρρίζου, Αιμιλία

Ο Μεσοπόλεμος είναι η χρονική περίοδος ανάμεσα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την Ελλάδα η περίοδος αυτή ξεκινάει από το Σεπτέμβριο του 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή έως την 28η Οκτωβρίου του 1940. Αυτή την περίοδο Ιστορικά έχουμε πολλές πολιτικές αναταράξεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια μέσω της έρευνας. Λόγω των πολιτικών συγκυριών και αναταράξεων οι εκλογές καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου πήραν διάφορες κατευθύνσεις με αποτέλεσμα αυτή η περίοδος να αποτελεί σημαντικό δρώμενο για τη διαμόρφωση της Ελληνικής πολιτικής κοινωνίας. Στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά στην εσωτερική πολιτική και πως ήταν εκείνη την περίοδο. Ο πολιτικός λόγος και η χρήση της πολιτικής εικόνας των υποψηφίων με ποιους τρόπους προβαλλόταν. Στην συνέχεια πως εκσυγχρονίστηκαν οι πολιτικοί μέσω των ΜΜΕ που διέθεταν τότε. Η εργασία επικεντρώνεται στους πολιτικούς και λιγότερο τους πολίτες. Θα υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στα ΜΜΕ της επαρχίας με τα ΜΜΕ των Αθηνών, ακόμη και στους ίδιους τους συνδυασμούς κομμάτων. Θα υπάρξει αναφορά στο που οι πολιτικοί βασίζονται και ποιες τεχνικές ακολουθούσαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτικά κόμματα - Ευρώπη - Ιστορία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.