Σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα

Γόγολου, Κωνσταντίνα

Η εργασία παρέχει γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Κύριος σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της Σύγχρονης Περιβαλλοντικής Πολιτικής (New Environmental Policy), η ανάπτυξη της οποίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάγκης ύπαρξης δομημένων μεθοδολογιών και στρατηγικών για την αποτελεσματική και συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων ,όπως η κλιματική, αλλαγή αλλά και την ταυτόχρονη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.