Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Spamming

Μόλη, Ιορδάνα
Ευθυμίου, Ιωάννης

Η συγκεκριμένη εργασία διαπραγματεύεται μια από τις ανεπιθύμητες πλευρές αυτής της ουσιώδους επικοινωνίας μέσω e-mail, την ενοχλητική αλληλογραφία ή όπως είναι ευρέως γνωστή Spamming. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη μια σαφή εικόνα της κατάστασης όσον αφορά το φαινόμενο και την προστασία των χρηστών. Θα αναδείξει τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης και πολιτικές προστασίας S να παρουσιάσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή και παρουσιάζεται η λειτουργία των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, τα χαρακτηριστικά και τα είδη του Spamming. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες για την αποφυγή των ανεπιθύμητων μηνυμάτων και τα είδη των λογισμικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η νομική προστασία σε σχέση με το φαινόμενο. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου όπου παρουσιάζονται οι τρόποι προστασίας του δικτύου από την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν έπειτα από την εργασία αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.