Ελληνικός οργανισμός τυποποίησης και οδηγίες νέας προσέγγισης για την "ασφάλεια παιχνιδιών"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ελληνικός οργανισμός τυποποίησης και οδηγίες νέας προσέγγισης για την "ασφάλεια παιχνιδιών"

Λεμονίδου, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντο

Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται, ένα πρωτότυπο θέμα, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των κατασκευαστών όσο και από τη μεριά των καταναλωτών, αφού τα παιχνίδια αποτελούν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα καταναλωτών, τα παιδιά. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο πλήρης ορισμός των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης καθώς και όλα τα στάδια από τη δημιουργία των Οδηγιών μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση τους στο δίκαιο κάθε κράτους. Επίσης, γίνεται αναφορά στις αρχές επιτήρησης της αγοράς. Επιπροσθέτως, έχουν μελετηθεί η σήμανση ‘‘CE’’ όσον αφορά στα προϊόντα που πρέπει να φέρουν τη συγκεκριμένη σήμανση όσο και στα κριτήρια τοποθέτησης της. Ξεχωριστά έχει μελετηθεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως εγκεκριμένος οργανισμός για την ασφάλεια των παιχνιδιών . Τέλος, εκτός από την ανάλυση των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων εγκεκριμένων ως ελληνικά για την «ασφάλεια των παιχνιδιών» , η οποία ήταν απαραίτητη , κρίθηκε σκόπιμη μια γενικότερη και σύντομη ανάλυση της Οδηγίας Νέας Προσέγγισης για την «ασφάλεια των παιχνιδιών» . Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα και έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα των οποίων η απάντηση θα διευκολύνει τους αναγνώστες να κατανοήσουν το βαθμό σημαντικότητας τόσο των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης όσο και της σήμανσης ‘‘CE’’ .

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.