Το "άνοιγμα" των κλειστών επαγγελμάτων και τα πιθανά οφέλη (ή μη) για την οικονομία, όπως παρουσιάζονται από τον τύπο και τους εκπροσώπους δυο τουλάχιστον κλειστών επαγγελμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το "άνοιγμα" των κλειστών επαγγελμάτων και τα πιθανά οφέλη (ή μη) για την οικονομία, όπως παρουσιάζονται από τον τύπο και τους εκπροσώπους δυο τουλάχιστον κλειστών επαγγελμάτων

Οικονόμου, Αικατερίνη

Στη παρούσα μελέτη αναλύεται διεξοδικά το θέμα του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ενώ σχολιάζεται η χρησιμότητα της ισχύς της και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που επιφέρει. Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα είναι η αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), η πτώση των τιμών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ επιπλέον θα σταματήσει η κερδοσκοπία των συντεχνιών. Τα μειονεκτήματα είναι ότι ο νόμος δεν προστατεύει τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων καθώς στοχεύει σε δημιουργία πολυεθνικών εταιρειών και τη συγκεντρωτική αγορά προς όφελος λίγων, προστατεύει με εξαιρέσεις επαγγέλματα τα οποία χρήζουν άμεσης απελευθέρωσης αλλά εμποδίζονται από ισχυρούς δεσμούς συντεχνιακών συμφερόντων(πχ δικηγόροι). Βέβαια, η μελέτη εμπλουτίζεται και με ανάλυση του κατά πόσο η κοινή γνώμη επηρεάζεται από το περιεχόμενο αναφορών του τύπου, ενώ αναφορά γίνεται και στην αλληλεξάρτηση της πολιτικής με το τύπο, δημιουργώντας ποικιλόμορφα αντίπαλα στρατόπεδα, των υποστηρικτών και μη του σχετικού νόμου. Τέλος εξ' αιτίας των καθυστερήσεων και των πιέσεων που έχει δεχτεί η κυβέρνηση και από τις συντεχνίες και από την τρόικα, τα συμπεράσματα των σχετικών νομοσχεδίων είναι αβέβαια ακόμα, ενώ έχουν φανεί μερικώς κάποια θετικά αποτελέσματα, η τελική αποδοτικότητα του προγράμματος θα καταγράφει μακροχρόνια μέσα από μελλοντικές στατιστικές μελέτες και αντίστοιχες έρευνες, ώστε να φανεί εάν η ανάπτυξη της οικονομίας είναι εφικτή με το "άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων"

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.