Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση τακτικών γραμματειακών εργασιών μέσω εργαλείου συχνών ερωτήσεων (faqs) για την ηλεκτρονική υποστήριξη της γραμματείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση τακτικών γραμματειακών εργασιών μέσω εργαλείου συχνών ερωτήσεων (faqs) για την ηλεκτρονική υποστήριξη της γραμματείας

Κιορπελίδου, Αθηνά

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που επιλέγουν το διαδίκτυο για την ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους, καταδεικνύει την ανάγκη για αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου της παροχής υπηρεσιών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, ενώ η σπουδαιότητα της παροχής τους είναι πλέον αντιληπτή από όλους. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής πολλές κυβερνήσεις και κυβερνητικοί οργανισμοί αναδιοργανώνουν και βελτιώνουν τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Προτείνει τη δημιουργία μιας σελίδας Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) για την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας του Παραρτήματος Καστοριάς. Η σελίδα έχει ως σκοπό την υποστήριξη της Γραμματείας μέσω της συγκέντρωσης και διαμόρφωσης των συχνών ερωτήσεων των φοιτητών που καταλήγουν σ’ αυτή. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στους φοιτητές του Παραρτήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
Οργάνωση αρχείων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.