Ενέργειες δημοσιότητας και τεχνικής επικοινωνίας των εργαζομένων σε επανενταξιακές μονάδες ψυχικής υγείας με τις τοπικές κοινωνίες για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που διαβιούν στις εν λόγω μονάδες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ενέργειες δημοσιότητας και τεχνικής επικοινωνίας των εργαζομένων σε επανενταξιακές μονάδες ψυχικής υγείας με τις τοπικές κοινωνίες για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που διαβιούν στις εν λόγω μονάδες

Ρέλλια, Ειρήνη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναζητήσει και να παρουσιάσει τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι στις επανενταξιακές Μονάδες στην προσπάθειά τους να πετύχουν την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, και παράλληλα να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η προσέγγιση έγινε πρώτα θεωρητικά, συλλέγοντας πληροφορίες από τη σχετική βιβλιογραφία ή τις δημοσιευμένες στον τύπο έρευνες. Στη συνέχεια, σχετικό υλικό συγκεντρώθηκε με την διεξαγωγή συνεντεύξεων με εργαζόμενους σε επανενταξιακές Μονάδες. Όλα τα ερευνητικά δεδομένα συνηγορούν στην ανάγκη Αγωγής της Κοινότητας. Απαιτείται από τo προσωπικό των Μονάδων μια πολυεπίπεδη προσέγγιση των πολιτών, όπως: Εκστρατείες εκπαίδευσης και ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές. Επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και προσπάθειες συνεργασίας και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με αυτούς. Συνεργασία με τους δημοσιογράφους και τα Μ.Μ.Ε, ώστε να επιτευχθεί η διάχυση έγκυρης και επιστημονικής πληροφόρησης για την ψυχική ασθένεια, να αποστιγματιστούν οι ψυχικά ασθενείς και να ενθαρρυνθούν θετικότερες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψυχιατρική - Στατιστικές μέθοδοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.