Πολιτιστική επικοινωνία: οι σύγχρονες τάσεις της διαφήμισης και του μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Πολιτιστική επικοινωνία: οι σύγχρονες τάσεις της διαφήμισης και του μάρκετινγκ

Ελευθερίου, Άντρη
Μιχαήλ, Χρυστάλλα

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις νέες τάσεις στη διαφήμιση και στο μάρκετινγκ και τη σύνδεση τους με την πολιτιστική επικοινωνία . Οι τάσεις αυτές διερευνώνται μέσα από τις ανάγκες του συνεχώς εναλλασσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι τάσεις της διαφήμισης και του μάρκετινγκ οι οποίες θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία προσεγγίζονται μέσα από την οπτική της πολιτιστικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα οι νέες διαδικασίες του μάρκετινγκ και της διαφήμισης επιχειρούν να προσλάβουν την επιχείρηση και ως μια οργάνωση που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, πέρα από τη βασική διάσταση της λειτουργίας της που είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Η εργασία εστιάζει το επιστημονικό της ενδιαφέρον στο ευρύτερο περιβάλλον της δραστηριοποίησης των σύγχρονων κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Η σύγχρονη επιχείρηση εκτός από την επίτευξη των οικονομικών-λειτουργικών της στόχων, θέτει πλέον προς υλοποίηση και κοινωνικούς στόχους, των οποίων η δυναμική απορρέει από την αφομοίωση της στα κοινωνικά περιβάλλοντα που δραστηριοποιείται. Οι κοινωνικοί στόχοι των μη κερδοσκοπικών οργανισμών μπορούν να έχουν κοινωφελή χαρακτήρα και να αποσκοπούν στη συμβολή της ανάπτυξης της κοινωνικής προσωπικότητας τους. Η πολιτιστική επικοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τα πεδία της διαφήμισης και του μάρκετινγκ των μη κερδοσκοπικών οργανισμών διότι αυτά εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτή την ίδια και στο κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Πολιτισμός
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.