Εκτροφή σαλιγκαριών στη Θεσσαλία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εκτροφή σαλιγκαριών στη Θεσσαλία

Καλόγηρος, Ιωάννης
Μαντάς, Αριστείδης

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την εκτροφή σαλιγκαριών στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένα επιχειρείται η παρουσίαση όλων των σταδίων της εκτροφής σαλιγκαριών ως επιχειρηματική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας την ίδρυση -εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας, τις διαφορετικές μεθόδους εκτροφής, τα στοιχεία κόστους απόδοσης, της ανάλυσης της συγκεκριμένης αγοράς και της καταγραφής των δεδομένων παραγωγής στην Ελλάδα. Η εκτροφή των σαλιγκαριών στην Ελλάδα αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται ημερίδες και σεμινάρια με θέμα ην εκτροφή των σαλιγκαριών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με την ένταξη της σαλιγκαροτροφίας ως επιλέξιμη επένδυση στα διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδότησης, εθνικά και ευρωπαϊκά. Τέλος, η παρούσα εργασία αναφέρεται στην έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλία για την εκτροφή των σαλιγκαριών. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα εκτροφεία, την παραγωγή και τους τρόπους με τους οποίους οι εκτροφείς διαθέτουν τα προϊόντα τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Σαλιγκάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.