Πακέτα υπολογιστικής άλγεβρας: συγκριτική παρουσίαση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πακέτα υπολογιστικής άλγεβρας: συγκριτική παρουσίαση

Παπαγεωργίου, Αγάπη-Αποστολία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει αναλυτικά τα σύγχρονα αλλά και κάποια από τα παλαιότερα πακέτα υπολογιστικής άλγεβρας .Αρχικά ,στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας ,γίνεται μια εκτενής αναφορά στα πακέτα υπολογιστικής άλγεβρας που χρησιμοποιούνται καθώς και μια ιστορική αναδρομή για κάθε πακέτο ξεχωριστά η οποία αναφέρεται στο δημιουργό καθώς και στις βασικές ιδιότητες του κάθε πακέτου .Παρακάτω ,στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας ,γίνεται μια παρουσίαση των πακέτων GAP, Μagma, AXIOM, XCas, Sage, SymPy και τέλος του Maxima. Φθάνοντας το τέλος της εργασίας παρουσιάζονται οι εφαρμογές που μπορεί να έχουν σήμερα τα πακέτα υπολογιστικής άλγεβρας την καθημερινή ζωή αλλά και πιο συγκεκριμένα ,στην εκπαίδευση .Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα από την παρούσα εργασία καθώς και οι βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλγεβρικές εξισώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.