Τεχνικές δειγματοληψίας και εφαρμογές στην εκτίμηση παραμέτρων του πληθυσμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τεχνικές δειγματοληψίας και εφαρμογές στην εκτίμηση παραμέτρων του πληθυσμού

Καραγιάννη, Μαγδαληνή

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξή των τεχνικών δειγματοληψίας και των εφαρμογών του στην εκτίμηση του πληθυσμού. Το υλικό αυτό αποτελείται από την ανάπτυξη των μεθόδων δειγματοληψίας αλλά και παραδείγματα κάποιων εφαρμογών σε κάθε μέθοδο αντίστοιχα. O σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών της δειγματοληψίας και της εφαρμογές στην εκτίμηση παραμέτρων του πληθυσμού, κατά τρόπο κατανοητό, σαφή, πλήρη, συνεπή και επαληθεύσιμο. Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια εισαγωγή και μια ιστορική αναδρομή στην στατιστική. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται ορισµοί, χαρακτηριστικά της δειγματοληψίας και των πιθανοτήτων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι τεχνικές δειγματοληψίας και τα διάφορα δειγματοληπτικά σφάλματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται αναλυτικά η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας, διάφορες ορολογίες της και οι εφαρμογές της με κάποια παραδείγματα. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται αναλυτικά η μέθοδος της στρωματοποιημένης απλής τυχαίας δειγματοληψίας, η επιλογή ενός στρωματοποιημένου δείγματος, τα κέρδη της αναλογικής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας και η επιλογή των δειγματικών μεγεθών σε επιμέρους στρώματα με διάφορα παραδείγματα. Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται αναλυτικά η μέθοδος της συστηματικής δειγματοληψίας και η διακύμανση της εκτιμήσεως του μέσου. Στο έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσεται αναλυτικά η μέθοδος της δειγματοληψίας κατά ομάδες, διάφορες εκτιμήσεις και παρουσίαση της δειγματοληψίας κατά ομάδες συνδυαζόμενη με στρωματοποίηση. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γέννηση τυχαίων αριθμών και ψευδοτυχαίων με διάφορα παραδείγματα σε γλώσσα C++.

Thesis
NonPeerReviewed

Δειγματοληψία (Στατιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.