Η διερεύνηση των αντιλήψεων του ευρύ κοινού για την εικόνα της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η διερεύνηση των αντιλήψεων του ευρύ κοινού για την εικόνα της Ελλάδας

Μπορίτση, Χέλισα

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να μετρήσει την εικόνα μιας χώρας και το πώς εκείνη γίνεται αντιληπτή από το κοινό. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική και η μέτρηση της εικόνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της κλίμακας σημασιολογικού διαφορικού. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν το δομημένο ερωτηματολόγιο. Η δειγματοληψία της έρευνας ήταν μη τυχαία και το δείγμα ήταν δείγμα ευκολίας. Ο τρόπος συλλογής των ερωτηματολογίων έγινε με on-line ερεύνα. Το μέγεθος του δείγματος που απάντησαν ήταν 354 άτομα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα θεωρείται από τους ξένους ως υποανάπτυκτη χώρα με χαμηλά εισοδήματα και μικρό πληθυσμό. Υπερισχύει η άποψη ότι το βιοτικό επίπεδο είναι χαμηλό και το πολιτικό περιβάλλον ασταθές. Το πολίτευμα της είναι γνωστό πως είναι δημοκρατικό και το οικονομικό της περιβάλλον ασταθές. Οι ερωτώμενοι δήλωσαν πώς η Ελλάδα διαθέτει πολιτική κυβέρνηση και κυριαρχεί η μεσαία τάξη.Oι ερωτώμενοι πιστεύουν πως είναι εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένα αξιόλογο ποσοστό πιστεύει πως τα ποσοστά αναλφαβητισμού της χώρας κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Κυριαρχεί η άποψη ότι η Ελλάδα ρέπει προς τον δυτικό πολιτισμό. Τέλος οι ερωτώμενοι απάντησαν πως τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλά. Η έρευνα αποκάλυψε πώς οι αντιλήψεις των ξένων ανδρών διαφέρουν σημαντικά από εκείνες των ξένων γυναικών σε κάποια θέματα και πώς η χώρα προέλευσης μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις που έχουν οι ερωτώμενοι για την εικόνα της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.