Ο θεσμός και η εξέλιξη της τηλεργασίας: ανάπτυξη εφαρμογής για προσομοίωση της τηλεργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο θεσμός και η εξέλιξη της τηλεργασίας: ανάπτυξη εφαρμογής για προσομοίωση της τηλεργασίας

Πατράλη, Γενοβέφα

Αυτή η πτυχιακή εργασία που αφορά την δημιουργία μιας εφαρμογής πολυμέσων για την ανάπτυξη προσομοίωσης περιβάλλοντος τηλεργασίας, είναι αποτέλεσμα της ενασχόλησης μου επί ένα περίπου χρόνο με τον τομέα της τηλεργασίας. Η ενασχόληση μου με αυτό τον τομέα προέκυψε από το γενικότερο ενδιαφέρον μου για αυτή τη νέα μορφή απασχόλησης, εστιάζοντας σε μία από τις πιο σημαντικές προδιαγραφές της που είναι η ευχρηστία των συστημάτων τόσο από τους τηλεργαζομένους όσο και από τις επιχειρήσεις. Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την προσομοίωση περιβάλλοντος της τηλεργασίας. Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας εξετάζονται επίσης οι σύγχρονες τάσεις εργασίας, οι λόγοι που προέκυψε και αναπτύχθηκε η τηλεργασία ως σύγχρονη μορφή απασχόλησης, ο ρόλος των πολυμέσων και τέλος παρουσιάζεται ένα case study εφαρμογής της τηλεργασίας από τον Δήμο της Κω.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.