Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Image ang video inpainting

Μπονόβας, Δημήτριος

Αρκετές μελέτες έχουν εκπονηθεί όσον αφορά το inpainting καθώς αποτελεί ένα τομέα με ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η παρούσα πτυχιακή αποτελεί μία από αυτές. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τι ακριβώς είναι το inpainting και ποια η εφαρμογή του, ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί και παράλληλα θα παρουσιάσουμε τους κώδικες που αναπτύξαμε και οι οποίοι εφαρμόζουν δύο από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως. Στο πρώτο μέρος-δεύτερο κεφάλαιο-παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο που χρειάζεται να γνωρίζει ο αναγνώστης για την κατανόηση της εργασίας αυτής. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα εργαλεία-προγράμματα και συναρτήσεις-που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του κώδικα καθώς και παρουσίαση του ίδιου του κώδικα και των αποτελεσμάτων του. Τέλος, έχουμε τα συμπεράσματα, όπου γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων και συζητούνται πιθανοί τρόποι βελτίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επεξεργασία εικόνας - Ψηφιακές τεχνικές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.