Ελεύθερο λογισμικό (free ware) εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο: παρουσίαση, σύγκριση και ανάλυση 3 μελετών περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ελεύθερο λογισμικό (free ware) εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο: παρουσίαση, σύγκριση και ανάλυση 3 μελετών περιπτώσεων

Σαμαράς, Γεώργιος

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται μελέτη των συστημάτων εμπορικής διαχείρισης και η περιγραφή των βασικών συστατικών τους. Τα συστήματα αυτά βοηθούν την επιχείρηση να έχει τον πλήρη έλεγχο των καθημερινών εμπορικών εργασιών όπως: οικονομικές συναλλαγές, οι πωλήσεις, η παροχή υπηρεσιών, οι αποθήκες και τα αποθέματα, η παραγωγή, η διανομή, οι σχέσεις με τους πελάτες ή προμηθευτές κ.α. Εξηγείται η αναγκαιότητα της ύπαρξης λογισμικού εμπορικής διαχείρισης σε κάποια επιχείρηση και αναλύεται ο σχεδιασμός του και οι βασικές παράμετροι του. Σημαντικό μέρος της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της έννοιας του ελεύθερο λογισμικού και οι ιδιαιτερότητές του σε σχέση με το λογισμικό κλειστού κώδικα. Παρουσιάζονται μερικές από τις πλέον γνωστές εταιρίες παραγωγής και διάθεσης λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα και των προϊόντων που προσφέρουν. Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τα διαθέσιμα λογισμικά εμπορικής διαχείρισης που είναι ανοιχτού κώδικα και τα βασικά στοιχεία τους και στη συνέχεια παρουσιάζονται εταιρίες που αναπτύσσουν είτε υποστηρίζουν λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην Ελλάδα. Το σημαντικότερο κομμάτι της εργασίας επικεντρώνεται στη παρουσίαση τριών περιπτώσεων ελεύθερου λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Περιγράφεται το μοντέλο ανάπτυξης και προώθησης του προϊόντος, οι δυνατότητες του λογισμικού και η χρηστικότητα του προϊόντος μέσα από χαρακτηριστικά στιγμιότυπα λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: το λογισμικό Compiere, που είναι ίσως το γνωστότερο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης και έχει υποστήριξη στην Ελλάδα από αρκετές εταιρίες, το OpenERP για το οποίο υπάρχει κοινότητα ανάπτυξης και μετάφρασης στην Ελλάδα και το JFire, το οποίο είναι νεότερο λογισμικό αλλά με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό υπολογιστών
Open source

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.