Το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και η εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνής κανόνες.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και η εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνής κανόνες.

Αγάπιου, Σουλτάνα

Η Παρούσα μελέτη περιστρέφεται γύρω από το καθεστώς της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρονική περίοδος που εξετάζεται ανήκει σε όλο σχεδόν τον 20΄ αιώνα καθώς οι εξελίξεις ήταν με αργό ρυθμό και χωρίς να έχει δοθεί ακόμα το τέλος. Πιο συγκεκριμένα προσδιορίζονται οι έννοιες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη πνευματική ιδιότητα του θέματος και πως αυτό με τη συνεχούς ανάπτυξη της τεχνολογίας αποτελεί πια μια από τις πιο σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες της παγκοσμίας αγοράς. Μέσα από τις συνθήκες και τις νομοθετικές πράξεις ο ευρωπαϊκός και διεθνής κόσμος δε σταμάτησε να αναπτύξει τις προσπάθειες της για ένα ενιαίο κώδικα συνεννόησης σε γενικό και ειδικό επίπεδο όσο αφόρα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε όλο αυτό η Ελλάδα κάνει δειλά και σταθερά βήματα ώστε να ένα εναρμονίσει τη γενικότερη φιλοσοφία της και την έννομη τάξη με τα παγκοσμία πρότυπα. Εδώ βρίσκεται και η κύρια πτυχή του θέματος και παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο το καθεστώς που η Ελλάδα δημιούργησε. Εν κατακλείδι παραθέτονται τα τελικά προσωπικά συμπεράσματα όπου πρόεκυψαν από την ερευνά και στην ουσία αποτελούν ένα προβληματισμό για την εξελικτική πορεία του θέματος στον οικονομικό στίβο.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.