Προγραμματισμός της έξυπνης κάρτας SLE 4428 για την ελεγχόμενη διαχείριση εκτυπώσεων από τους φοιτητές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προγραμματισμός της έξυπνης κάρτας SLE 4428 για την ελεγχόμενη διαχείριση εκτυπώσεων από τους φοιτητές

Ζήδρου, Βασιλική

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από τρία κύρια μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την μελέτη και έρευνα στο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια τηΣ εργασίας λέγοντας υλικό εννοούμε τόσο τς Memory Cards και πιο συγκεκριμένα του τύπου SLE4428 όσο και μηχανών ανάγνωσηΣ και εγγραφήΣ στς κάρτες αυτές. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά την ανάπτυξη του κώδικα εφαρμογήΣ που επιτρέπει μόνο σε διαχειριστή, αφού δώσει τα σωστά Username & Password να γράψει δεδομένα στς κάρτεΣ αυτές Το ίδιο λογισμικό θα μπορεί να διαβάζει δεδομένα από αυτέΣ χωρίς την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Το τρίτο μέρος της εργασίας αφορά την υλοποίηση εφαρμογής που θα επιτρέπει σε κάθε φοιτητή να εκτυπώνει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων ανά ημέρα, και μόνο αν ο φοιτητής έχει εισάγει την SLE4428 κάρτα του στον αναγνώστη.

Thesis
NonPeerReviewed

Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.