Υλοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος σε υλικό χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υλοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος σε υλικό χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης

Κρικέλη, Μαριάννα

Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδίασης και υλοποίησης ενός ψηφιακού φίλτρου με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως το matlab και το περιβάλλον υλοποίησης και προγραμματισμού των FPGAs της Χilinx. Τα ψηφιακά φίλτρα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος των DSP(Digital signal processing). Στην πραγματικότητα, η εξαιρετική απόδοσή τους είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η τεχνολογία DSP έχει γίνει τόσο δημοφιλής. Η αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, και άλλων στοιχείων, μπορούν να δώσουν στον αναγνώστη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των βημάτων της διαδικασίας και της ροής σχεδίασης. Η σχεδίαση του φίλτρου υλοποιείται σε περιβάλλον MATLAB, ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο μαθηματικό λογισμικό πακέτο που συνδυάζει την υψηλού επιπέδου μαθηματική γλώσσα με ένα εκτενές σύνολο προκαθορισμένων λειτουργιών για να βοηθήσει στη δημιουργία και την ανάλυση των στοιχείων φίλτρων. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η παραγωγή κώδικα vhdl, μια γλώσσα περιγραφής υλικού (hardware) με την οποία υλοποιούμε το ψηφιακό κύκλωμα του φίλτρου. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον υλοποίησης και προγραμματισμού των FPGAs της Χilinx, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο προγραμμάτων όπου μπορεί κανείς να δημιουργήσει, προσομοιώσει και υλοποιήσει ψηφιακά κυκλώματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακά φίλτρα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.