Γεωγραφική συγκριτική μελέτη χρήσης των κοινωνικών σε έναν τουριστικό κλάδο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Γεωγραφική συγκριτική μελέτη χρήσης των κοινωνικών σε έναν τουριστικό κλάδο

Τσιγάρα, Ιωάννα

Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται και αναλύονται η δημιουργία, εξέλιξη και ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων. Επίσης γίνεται μια προσέγγιση όσον αφορά τους λόγους που οδήγησαν στην εμφάνιση τους, με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται, τι προβάλλεται μέσω αυτών καθώς και ποια είναι η σχέση τους με τον τουρισμό. Επιπλέον, δίνονται βασικές πληροφορίες για τα δύο κοινωνικά δίκτυα που επιλέχθηκαν, το Facebook και Twitter. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, δίνονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο και τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα αναλύονται σε αυτά τα κεφάλαια, ο στόχος της έρευνας, το πεδίο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα - οι γεωγραφικές περιοχές που επιλέχθηκαν και οι λόγοι που συντέλεσαν στην επιλογή τους, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η δειγματοληψία και το χρονικό διάστημα που αφορά, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε και τέλος γίνεται μια αναλυτική περιγραφή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Στο τρίτο μέρος της μελέτης, γίνεται αναφορά στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα, για τη γενική χρήση τους αλλά και πιο συγκεκριμένα για τη χρήση τους στον τουριστικό κλάδο. Παρουσιάζονται με τη βοήθεια της χρήσης εφαρμογών στατιστικής μελέτης και ανάλυσης τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, τα οποία αποδίδονται με μορφή εικόνας, μέσω γραφημάτων και άλλων στατιστικών στοιχείων παρουσίασης. Στο τέταρτο και τελευταίο τμήμα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Πραγματοποιείται αξιολόγηση, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, ώστε η χρήση των κοινωνικών δικτύων να επιφέρει τα βέλτιστα εφικτά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις του κλάδου των Ξενοδοχείων που εφαρμόζουν τη χρήση τους. Επισημαίνουμε πως τα δεδομένα και οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αφορούν αποκλειστικά τη δεδομένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)