Οπτικές ίνες και τεχνολογικές εφαρμογές τους: μελέτη και ανάπτυξη ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα από τηλεπικοινωνιακούς φορείς: οφέλη χρήσης υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οπτικές ίνες και τεχνολογικές εφαρμογές τους: μελέτη και ανάπτυξη ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα από τηλεπικοινωνιακούς φορείς: οφέλη χρήσης υπηρεσιών

Μπουζίκας, Σπυρίδων

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη θεμάτων που αφορούν τις οπτικές ίνες, όπως η ιστορική εξέλιξη, οι βασικές αρχές, η σχεδίαση και κατασκευή, οι χρήσεις των οπτικών ινών σε δίκτυα και εφαρμογές. Αναπτύσσεται σε τρία κεφάλαια, τα οποία αποτελούν τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες: τα οπτικά δίκτυα από την πλευρά του πληροφορικού, οι οπτικές ίνες με μια φυσικομαθηματική ερμηνεία και τέλος περιγραφή της παρούσας τηλεπικοινωνιακής κατάστασης στην Ελλάδα. Αρχικά, γίνεται αναφορά του τρόπου που εξελίχθηκε η μετάδοση της πληροφορίας και προβάλλεται η αναγκαιότητα για την καθολική επιβολή των οπτικών ινών σα μέσο διάδοσης της πληροφορίας. Σχεδιαστικά θέματα αναλύονται όπως τα είδη τους και οι μέθοδοι κατασκευής που ακολουθούνται, καθώς και οι γενικές χρήσεις τους. Τα βασικά εξαρτήματα που συνθέτουν ένα σύστημα οπτικών επικοινωνιών, τα πλεονεκτήματά που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και μια βασική ανάλυση του φωτός είναι τα τελευταία ζητήματα που μας απασχολούν στο πρώτο κεφάλαιο. Στη συνέχεια και στο δεύτερο πλέον κεφάλαιο, αναλύονται καθαρά κατασκευαστικά ζητήματα και φυσικά χαρακτηριστικά για τις οπτικές ίνες ως φυσικό μέσο μετάδοσης. Ξεκινώντας από την παρουσίαση των συστατικών από τα οποία απαρτίζεται ένα Σύστημα Οπτικών Ινών, τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους και τα χαρακτηριστικά τους, φτάνουμε σε προτάσεις βελτίωσης των δικτύων. Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα οπτικών ινών και συγκεκριμένες εφαρμογές τους, καθώς και οι υπηρεσίες που αυτά μπορούν να υποστηρίξουν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της κατάστασης στην ελληνική αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Οπτικές επικοινωνίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.