Τυποποίηση και νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τυποποίηση και νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος

Τσέπουρα, Ζωή

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η τυποποίηση και νομοθεσία (κώδικες) που εφαρμόζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται σε διεθνή πρότυπα, καθώς σε πρότυπα και νομοθεσίες που καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο περιέχει μια εισαγωγή στη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τα κύρια παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και το σχετικό θέμα της ανάλυσης κύκλου ζωής, το τρίτο κεφάλαιο αναλύει το διεθνές πρότυπο ISO 14001:1996 και το κοινοτικό σχήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου γνωστό ως EMAS, το τέταρτο Κεφάλαιο καλύπτει θέματα πιστοποίησης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τέλος το πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζει τις κύριες τροποποιήσεις και προσθήκες της νέας έκδοσης του ISO 14001:2004 που εκδόθηκε πρόσφατα τον Νοέμβριο 2004. Επίσης το τελευταίο κεφάλαιο καλύπτει σχετικά θέματα της μεταβατικής περιόδου για την πιστοποίηση από την έκδοση του 1996 στην έκδοση του 2004.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.