Οργανισμοί τυποποίησης, προτύπων και κωδικών μηχανολογικού εξοπλισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οργανισμοί τυποποίησης, προτύπων και κωδικών μηχανολογικού εξοπλισμού

Σταύρακας, Παναγιώτης

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ιστορία και εξέλιξη οργανισμών τυποποίησης, προτύπων και κωδίκων μηχανολογικού εξοπλισμού. Καλύπτει οργανισμούς που εδρεύουν διεθνώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και Η.Π.Α. Καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός προτύπων που χρησιμοποιούνται διεθνώς εκδίδονται από τον Αμερικανικό Σύλλογο Μηχανολόγων Μηχανικών (American Society of Mechanical Engineers, ASME) , ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον οργανισμό και στα πρότυπα που εκδίδονται από τον ASME. Συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 1 καλύπτει τις βασικές έννοιες της τυποποίησης και ποιότητας, το Κεφάλαιο 2 τον Ελληνικό οργανισμό τυποποίησης ΕΛΟΤ, Κεφάλαιο 3 τον διεθνή οργανισμό ISO, το Κεφάλαιο 4 τον κύριο Αμερικανικό συντονιστικό οργανισμό τυποποίησης ANSI, και τα Κεφάλαιο 5 και 6 αναφέρονται στον κύριο Αμερικανικό οργανισμό ASME που εκδίδει πρότυπα για μηχανολογικό εξοπλισμό τα οποία χρησιμοποιούνται εκτενώς στον διεθνή χώρο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.