Σεισμικότητα ελληνικού χώρου και μέθοδοι εκτίμησης έντασης σεισμών κλίμακας INQUA.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σεισμικότητα ελληνικού χώρου και μέθοδοι εκτίμησης έντασης σεισμών κλίμακας INQUA.

Γυριχίδου, Μαγδαληνή

Σ’ αυτή την πτυχιακή έχει γίνει προσπάθεια για την συγκέντρωση στοιχείων, που σχετίζονται με τους σεισμούς και συγκεκριμένα με την κλίμακα INQUA, και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους με βάση αυτή την κλίμακα. Για να μπορούν να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικά των σεισμών και για να τεθούν τα αποτελέσματά τους σε μια ευρεία κλίμακα θα πρέπει πρώτα να γίνει μια αναφορά στους σεισμούς και στην λειτουργία τους. Αρχικά θα γίνει αναφορά στην τεκτονική των λιθοσφαιρικών πλακών, στην εσωτερική δομή της Γης και συνεπώς στους σεισμούς. Θα μελετηθούν τα μορφολογικά. τεκτονικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας και την σεισμοτεκτονική της. Τέλος θα αναφερθεί η σεισμική ένταση και στις μακροσεισμικές κλίμακες και θα κατανεμηθεί στην κλίμακα INQUA, η οποία και είναι ο κύριος στόχος της πτυχιακής.

Thesis
NonPeerReviewed

Σεισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.