Πρόβλεψη προβληματικότητας των επιχειρήσεων: θεωρητική προσέγγιση, πρακτική εφαρμογή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Πρόβλεψη προβληματικότητας των επιχειρήσεων: θεωρητική προσέγγιση, πρακτική εφαρμογή

Κουτσουδάκης, Ιωάννης
Παπαηλιού, Βασιλική

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την πρόγνωση της χρηματοοικονομικής αποτυχίας των ελληνικών επιχειρήσεων . Η χρηματοοικονομική αποτυχία είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος αναφέρεται σε διάφορες περιπτώσεις χρηματοοικονομικής δυσχέρειας, όπως σοβαρή αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης, διακοπή πληρωμών, συγχώνευση για λόγους εξυγίανσης, πτώχευση, κ.α. Η προσωρινή αδυναμία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δεν θεωρείται χρηματοοικονομική αποτυχία. Τα αίτια της οικονομικής αποτυχίας ποικίλλουν και μπορεί να εντοπίζονται τόσο σε εξωτερικούς παράγοντες όπως ανταγωνισμός, τεχνολογική εξέλιξη κ.α. , όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες όπως η αναποτελεσματική διοίκηση . Πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική αποτυχία δεν επέρχεται αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων δυσχερειών αλλά αποτελεί το καταπληκτικό αποτέλεσμα μιας σταδιακής χειροτέρευσης της οικονομικής θέσης της επιχείρησης . Έτσι λοιπόν η μελέτη και πρόβλεψη οικονομικών στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση γίνεται επιτακτική ούτως ώστε η διοίκηση να προλάβει δυσχερείς καταστάσεις και να λάβει διορθωτικά μέτρα για να αποτρέψει την επερχόμενη αποτυχία. Η δυνατότητα πρόβλεψης της οικονομικής αποτυχίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια ή που εξακριβωμένα πρόκειται να βρεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλος δημιουργώντας προβλήματα τόσο στο πιστωτικό σύστημα της χώρας όσο και στον κρατικό προϋπολογισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Επιχειρηματική πρόβλεψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.