Προνομιακές πληροφορίες και χειραγώγηση (κεφαλαιο)αγοράς: το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προνομιακές πληροφορίες και χειραγώγηση (κεφαλαιο)αγοράς: το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Κιτιξή, Γαρυφαλλιά

Στην εργασία θα ασχοληθούμε με τις προνομιακές πληροφορίες και πως αυτές επηρεάζουν τους επενδυτές. Ο όρος "προνομιακή πληροφορία" χρησιμοποιείται αντί των όρων "εμπιστευτική πληροφορία " ή "εσωτερική πληροφορία", γιατί θεωρείται ότι αποδίδει ακριβέστερα τη βούληση του κοινοτικού νομοθέτη. Οι ορθολογικοί επενδυτές βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις μόνο στις πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες σε αυτούς (εκ των προτέρων διαθέσιμες πληροφορίες). Επομένως, το κατά πόσο ένας ορθολογικός επενδυτής ενδέχεται, στο πλαίσιο μιας επενδυτικής απόφασης, να πάρει υπόψη μια δεδομένη πληροφορία πρέπει να εκτιμηθεί με βάση τις εκ των προτέρων διαθέσιμες πληροφορίες. Σε μια τέτοια εκτίμηση πρέπει να συνυπολογιστεί ο αναμενόμενος αντίκτυπος που θα έχει η πληροφορία, παίρνοντας υπόψη τη συνολική δραστηριότητα του εκδότη στον τομέα αυτό, την αξιοπιστία της πηγής των πληροφοριών και οποιαδήποτε άλλη παράμετρο της αγοράς που ενδέχεται να επηρεάσει το σχετικό χρηματοπιστωτικό μέσο ή το συνδεόμενο μ' αυτό παράγωγο μέσο στις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Κεφαλαιαγορά - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.