Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Εφαρμογή στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. Εφαρμογή στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Γκελεζής, Δημήτριος
Μαγαλού, Κατερίνα

Η εργασία παρουσιάζει τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και την εφαρμογή τους στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί πληροφορίες, σε γραπτή ή σε ηλεκτρονική μορφή, για να: α) Περιγράφει τα κύρια σημεία του συστήματος διαχείρισης και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. β) Παρέχει κατεύθυνση στη σχετική τεκμηρίωση

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.