Η συμβολή των θεσμών του διεθνούς δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και οι συνέπειες για την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η συμβολή των θεσμών του διεθνούς δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και οι συνέπειες για την Ελλάδα

Παπαφιλίππου, Αικατερίνη

Η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και η συστηματική πολιτική κάθε επιχείρησης για την κατοχύριοση στην πράξη ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας αποτελεί πρωταρχική απαίτηση και αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, στάσης και πολιτισμού. Το να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων λαμβάνοντας τις σωστές προφυλάξεις και παράλληλα δημιουργώντας ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον. Έτσι αποτρέπονται τα εργατικά ατυχήματα καθώς και η πρόωρη φθορά των εργαζομένων και της επαγγελματικής ασθένειας. Ο τομέας της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υποτομείς κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης ένας από τους τομείς με τις μεγαλύτερες προκλήσεις, κάθε πέντε δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος στην Ε.Ε έχει εργατικό ατύχημα και κάθε δυο ώρες ένας εργαζόμενος χάνει την ζωή του λόγω ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Στη δεκαετία 1990-2000 ολοκληρώθηκε στη χώρα μας η εναρμόνιση προς τις Κοινοτικές Οδηγίες και το πλαίσιο υγιεινής-ασφάλειας της εργασίας. Ζητούμενα αποτελούν η ανάδειξη του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον φορέων εργαζομένων και εργοδοτών και επιστημονικών ενώσεων, η ανάπτυξη ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου και ολοκλήρωση των πρακτικών πληροφόρησης, κατάρτισης των συνεργασιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Υγιεινή και ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.