Τυποποίηση, κώδικες και νόμοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Τυποποίηση, κώδικες και νόμοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία

Νούκος, Νικόλαος

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η τυποποίηση, κώδικες και νόμοι σε θέματα ασφάλειας κατά την εργασία. 'Έμφαση δίνεται στις πρακτικές στην Ελλάδα και στις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Για την συσχέτιση αυτών των απαιτήσεων επίσης παρουσιάζονται πηγές και πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη. Η.Π.Α. και Διεθνώς. Στο πρώτο κεφαλαίο περιγράφονται γενικά στοιχεία σχετικά με την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Στο δεύτερο κεφαλαίο παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της Ελληνικής νομοθεσίας, θεσμοί και αρχές ελέγχου, υποχρεώσεις του εργοδότη και εργαζομένων καθώς και οι ρόλοι του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. Σε συνέχεια το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει την ειδική περίπτωση που ο εργοδότης αναλαμβάνει τα καθήκοντα γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέθοδοι και πρακτικές εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, τη σύνταξη και τη χρησιμότητα της. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται προδιαγραφές των χώρων εργασίας. Το έκτο κεφάλαιο περιέχει δύο παραδείγματα Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και, ΦΑΥ.). Το έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζει καταλόγους από πρότυπα και κανονισμοί στην Ελλάδα, Ευρώπη και Διεθνώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Εργασία και εργαζόμενοι - Υγεία και υγιεινή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.