Αναερόβια χώνευση - υπολειμμάτων επεξεργασίας τροφίμων και αγροκτημάτων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αναερόβια χώνευση - υπολειμμάτων επεξεργασίας τροφίμων και αγροκτημάτων.

Πελεκανάκη, Μαρία-Ελένη
Σιδηροπούλου, Παρέσσα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μια περιεκτική προσέγγιση του προβλήματος αναερόβιας χώνευσις - υπολειμμάτων της επεξεργασίας τροφίμων και αγροκτημάτων που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός προγράμματος αναερόβιας χώνευσης από την αξιολόγηση του εφικτού στο σχεδίασμά των εγκαταστάσεων. Η περιοχή και η θέση, η περιβαλλοντική εκτίμηση και η λήψη της άδειας προγραμματισμού καλύπτονται επίσης. Οι αρχές αυτού του τμήματος θα ισχύσουν για όλα τα σχέδια, αν και ο βαθμός στον οποίο όλες οι οδηγίες πρέπει να εφαρμοστούν θα εξαρτηθεί από την κλίμακα του προγράμματος. Για τα προγράμματα μικρότερης κλίμακας, πολλές από τις επιδράσεις θα είναι μικρότερες και τα ζητήματα που εξετάζονται ευκολότερα. Η ανάπτυξη ενός προγράμματος αναερόβιας χώνευσης, είτε εντός αγροκτήματος είτε ως σχέδιο συγκεντρωτικού συστήματος αναερόβιας χώνευσης, δεν είναι μια απλή διαδικασία και η αφετηρία εξαρτάται από το κίνητρο του υπεύθυνου για την ανάπτυξη. Παραδείγματος χάριν: μπορεί να είναι ένας αγρότης ή μια επιχείρηση επεξεργασίας τροφίμων που χρειάζεται μια λύση στο πρόβλημα της διάθεσης αποβλήτων, ή να δεχθεί μια ευκαιρία να προμηθεύσει υλικό σε ένα σχέδιο συγκεντρωτικού συστήματος αναερόβιας χώνευσης, ή μια ενεργειακή ομάδα τοπικών αρχών που θέλει να αναπτύξει ένα κοινοτικό σχέδιο συγκεντρωτικού συστήματος αναερόβιας χώνευσης ως τοπική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Το πρώτο στάδιο είναι επομένως πιθανό να είναι ένα μίγμα αποφάσεων για την κλίμακα, τα προϊόντα και τις αγορές, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και της τεχνολογίας. (

Thesis
NonPeerReviewed

Αερόβια βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.