Μελέτη και βηματική παρουσίαση σχεδίασης φυσικών αντικειμένων μέσω του λογισμικού I-DEAS Master Series

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Μελέτη και βηματική παρουσίαση σχεδίασης φυσικών αντικειμένων μέσω του λογισμικού I-DEAS Master Series

Νώτη, Χαρίκλεια
Καλαμπούκα, Αργυρή

Η πτυχιακή μας εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βοήθημα εκμάθησης του λογισμικού l-DEAS Master Series. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να βοηθήσει τους χρήστες αυτού του προγράμματος να μάθουν τα πάντα γύρω από το σχεδιασμό τρισδιάστατων αντικειμένων γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς κανένα βαθμό δυσκολίας. Μέσα από την προσπάθεια μας να αποδώσουμε με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο από αγγλικό κείμενο σε ελληνικό μπορούμε να επισημάνουμε ότι μερικοί σχεδιαστικοί όροι μεταφέρονται αυτούσιοι γιατί αλλιώς αλλοιώνεται το νόημα τους. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελείται από τρία διδακτικά κεφάλαια από τα οποία περιέχουν τρία μαθήματα, το κάθε κεφάλαιο αποτελείται από ενότητες. Όπου το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από 3 ενότητες, το δεύτερο από 5 ενότητες και το τρίτο από 2 ενότητες. Ο βαθμός δυσκολίας είναι διαδοχικός. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί τη βάση των γνώσεων. Τα επόμενα κεφάλαια που ακολουθούν είναι περιπλοκότερα και απαραίτητη προϋπόθεση για να τα διαβάσει κανείς είναι να έχει ολοκληρώσει τα προηγούμενα. Άρα λοιπόν κάθε κεφάλαιο έχει τα δικά της προαπαιτούμενα μαθήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.