Φυσική της ατμόσφαιρας. Μοντέλα πρόγνωσης καιρού

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2006 (EL)
Φυσική της ατμόσφαιρας. Μοντέλα πρόγνωσης καιρού

Καρμίρη, Βερόνικα
Πατώνη, Κατερίνα

Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη δομή της ατμόσφαιρας, τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας, και τη θερμοδυναμική Κατάσταση της Ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη γενική μετεωρολογία, στους κλάδους της, στους παράγοντες και τα στοιχεία του καιρού και του κλίματος. Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των χαρακτήρων και συμβόλων του μοντέλου Coamps, γραφήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.