Κανόνες ασφάλειας κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών στις επιφανειακές και υπόγειες εκσκαφές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κανόνες ασφάλειας κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών στις επιφανειακές και υπόγειες εκσκαφές

Οθίτης, Κωνσταντίνος

Η πτυχιακή αυτή έχει γραφτεί με σημείο αναφοράς τους κανόνες ασφαλείας οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στην χρήση, αποθήκευση, αλλά και μεταφορά εκρηκτικών υλών. Εκτός από τους φοιτητές απευθύνεται και σε εργαζόμενους σε τεχνικά έργα και σε αυτούς που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με την ασφάλεια και την υγεία στους εργασιακούς χώρους. Είναι αποτυπωμένη απλά και εύκολα κατανοητή από τους αναγνώστες της. Οι πληροφορίες οι οποίες δίνονται είναι διακριτές και χρήσιμες στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και πρόληψης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η πρώτη μέριμνα των στελεχών της ιεραρχίας των εργοταξίων αλλά και της διοίκησης των έργων έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες ατυχήματος στα τεχνικά έργα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Εκρηκτικές ύλες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.