Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τσιγκούλης, Παύλος

Η πτυχιακή εργασία αναλύει τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο όρος ΑΗΗΕ, αφορά ένα ευρύ φάσμα υλικών και πιο συγκεκριμένα νοείται ο εξοπλισμός του οποίου η λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η ταξινόμησή τους υπάγεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), ο οποίος παρέχει στο ευρύτερο κοινό ορολογία με σκοπό την ουσιαστική διαχείριση των αποβλήτων. Είναι γεγονός ότι ορισμένοι τύποι ΑΗΗΕ είναι αρκετά επικίνδυνοι και μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων. Η μέθοδος διαχείρισής τους διαφέρει στο πόσο επικίνδυνα είναι ή μη. Η αποτέφρωση, η υγειονομική ταφή καθώς και η ανάκτηση ενέργειας είναι μέθοδοι που εφαρμόζονται στις μέρες μας ακολουθούμενες από ορισμένες διαδικασίες. Σήμερα εκτιμάται πως το 90% των ΑΗΗΕ καταλήγει στους χώρους ταφής και καύσης χωρίς καμία προεργασία. Για αυτό το λόγο η διαχείριση τους θα πρέπει να συντελείται με προσοχή λαμβάνοντας υπόψιν το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείρισή τους και το οποίο κινείται πάνω σε βασικούς άξονες και κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται με σκοπό να εξαλειφθεί η μείωση των κινδύνων τόσο για την υγεία όσο και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα από το 2004 λειτουργεί Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης των ΑΗΗΕ με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», το οποίο και είναι εναρμονισμένο με τις κοινοτικές οδηγίες, τον Νόμο 2939/07 και τα Προεδρικά Διατάγματα 117/2004 και 15/2006.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.