Στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων στον Ο.Λ.Θ.Α.Ε. κατά τα έτη 1997-2002 και κανονισμός ασφάλειας εργαζομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Στατιστική ανάλυση εργατικών ατυχημάτων στον Ο.Λ.Θ.Α.Ε. κατά τα έτη 1997-2002 και κανονισμός ασφάλειας εργαζομένων

Τζίμας, Δημήτρης
Κλαυδιανού, Αγγελική

Ένα από τα σημαντικότερα στελέχη μιας επιχείρησης είναι ο 1 εχνικός Ασφάλειας Εργασίας. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ως θέμα της πτυχιακής εργασίας και πιο συγκεκριμένα ορισμένες από τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του μέσα σε μια επιχείρηση- την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Για την κατανόηση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, είναι σκόπιμη η παράθεση ορισμένων στοιχείων για τον Τεχνικό Ασφαλείας, όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο 1568/85.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.