Εφαρμογή των διαγραμμάτων ελέγχου στον ποιοτικό έλεγχο των γραμμών παραγωγής της επιχείρησης "ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εφαρμογή των διαγραμμάτων ελέγχου στον ποιοτικό έλεγχο των γραμμών παραγωγής της επιχείρησης "ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε."

Στόικος, Κωνσταντίνος

Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται την εφαρμογή των Διαγραμμάτων Ελέγχου (Δ.Ε) του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας στην γραμμή παραγωγής Ραούλων της εταιρείας ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία εδρεύει στην Κοζάνη και ειδικεύεται στην κατασκευή των ραούλων. Τα ράουλα χρησιμοποιούνται για την κίνηση των ταινιόδρομων. Βασικός πελάτης της εταιρείας είναι η ΔΕΗ που στα εργοστάσια της χρησιμοποιούνται ταινιόδρομοι. Η κατασκευή των ραούλων από την εταιρεία γίνεται με βάση τις προδιαγραφές του κάθε πελάτη μέσω παραγγελιών ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του κάθε ραούλου. Σκοπός της πτυχιακής είναι να χρησιμοποιηθούν τα Δ.Ε από την εταιρεία για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων της. Τα ΔΕ εφαρμόζονται στα σημεία της γραμμής παραγωγής που έγινε δυνατόν να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Η επεξεργασία των δεδομένων και η δημιουργία των Δ.Ε γίνεται με την χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι προδιαγραφές των ραούλων όπως δόθηκαν από την ΔΕΗ στην εταιρεία για την κατασκευή των ραούλων που επιθυμεί. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η γραμμή παραγωγής της εταιρείας Ραουλοτεχνική Α.Β.Ε.Ε., όπως και όλες οι φάσεις κατεργασίας για την κατασκευή του ραούλου. Στο τρίτο μέρος έχουμε την θεωρητική υποστήριξη της εργασίας με αναφορές στα διαγράμματα ελέγχου. Στο τέταρτο μέρος εφαρμόζονται τα διαγράμματα ελέγχου με βάση τις μετρήσεις που έχουμε συλλέξει. Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για τα διαγράμματα ελέγχου και την χρήση τους γενικά αλλά και στην εταιρεία. Τέλος τα παραρτήματα περιλαμβάνουν τις μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των διαγραμμάτων όπως και σχέδια των ραούλων τα οποία δόθηκαν από την ΔΕΗ στην εταιρεία μαζί με τις προδιαγραφές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.