Αστικό περιβάλλον: ανάπλαση και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας - Νίκης και πλατείας Λασσάνη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Αστικό περιβάλλον: ανάπλαση και διαμόρφωση κεντρικής πλατείας - Νίκης και πλατείας Λασσάνη

Κατσιούλη, Μαρία
Βακρινού, Δήμητρα

Η αστική λοιπόν ανάπτυξη κρίνεται από την Κοινότητα ουσιώδους σημασίας για την ευημερία της περιφέρειας ή της χώρας, όπου η πόλη ανήκει και η διερεύνηση συνεπώς των αστικών θεμάτων, καλύπτει ένα βασικό τμήμα των πολιτικών της Κοινότητας, Στα πλαίσια της στρατηγικής για την αστική ανάπτυξη, τα έργα πρέπει: •Να αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι κοινά σε πολλές άλλες πόλεις με παρεμφερείς συνθήκες. •Να προτείνουν καινοτόμες λύσεις. •Να περιλαμβάνουν την εταιρική σχέση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση τους, με την προοπτική της αυτοχρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των πόλεων πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με τα τοπικά οικοσυστήματα (μορφολογία του εδάφους, δάση, υδάτινα οικοσυστήματα, ρεύματα του αέρα). Οι χώροι πρασίνου και οι δημόσιοι αστικοί χώροι πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες ως προς την υγεία, την ασφάλεια και τις κοινωνικές συναναστροφές. Δεδομένου ότι τα κέντρα των πόλεων έχουν ειδική ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική αξία, θα πρέπει να σχεδιαστούν βιώσιμες δράσεις αποκατάστασης των κέντρων των πόλεων, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις παραδοσιακές κοινωνίες και δραστηριότητες. Σκοπός της εργασίαε είναι η συμβολή σε μια οργανωμένη δράση για τη στήριξη των παραπάνω πρωτοβουλιών και να αλλάξει ανάλογα τον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Πρέπει να μειωθεί η χρήση αυτοκινήτων και να υιοθετηθεί νέος τρόπος συμπεριφοράς

Thesis
NonPeerReviewed

Πολεοδομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)