Χρήση εκρηκτικών υλικών στην εκμετάλλευση αδρανών υλικών και ποιοτική διαφορά μεταξύ απλής ανατίναξης και της μη ηλεκτρικής πυροδότησης NONEL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Χρήση εκρηκτικών υλικών στην εκμετάλλευση αδρανών υλικών και ποιοτική διαφορά μεταξύ απλής ανατίναξης και της μη ηλεκτρικής πυροδότησης NONEL

Χατζηλιάδη, Μαρία

Η παρούσα εργασία αφορά την εκμετάλλευση αδρανών υλικών με δύο τρόπους α)με την χρήση εκρηκτικών υλικών και β)με τη μέθοδο της μη ηλεκτρικής πυροδότησης NONEL,καθώς επίσης και την ποιοτική διαφορά μεταξύ αυτών . Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την χρήση των εκρηκτικών υλών : AN- FO, αμμωνίτιδες και ζελατοδυναμίτιδας στην εκμετάλλευση αδρανών υλικών. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την εφαρμογή της μη ηλεκτρικής πυροδότησης NONEL στην εκμετάλλευση αδρανών υλικών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ποιοτική διαφορά στην εκμετάλλευση αδρανών υλικών μεταξύ των δύο συστημάτων. Τελειώνοντας κατατίθενται κάποια συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις που αποκομίσθηκαν από την παρούσα εργασία τόσο σε τεχνικό όσο και οικονομικό κομμάτι. Επίσης παρατίθεται παράρτημα με φωτογραφικό υλικό, διαγράμματα, γραφήματα, σκαριφήματα και πίνακες καθώς και τις πηγές συλλογής στοιχείων και βιβλιογραφίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκρηκτικές ύλες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.