Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας στην συνεχή βελτίωσή τους = Hygiene and safety conditions in the work environment and the safety technician's role in their continual improvementKa

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας στην συνεχή βελτίωσή τους = Hygiene and safety conditions in the work environment and the safety technician's role in their continual improvementKa

Λαδάς, Παναγιώτης

Είναι κοινώς αποδεκτό, το γεγονός, ότι μαθαίνοντας να ζούμε σε μία εποχή όπου η συνεχής τροποποίηση και βελτίωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, αποτελεί την καθημερινή μας πραγματικότητα, η ανάγκη να ανακαλυφθούν υγιείς τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που πηγάζουν από αυτά, φαντάζει περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Οι χώροι εργασίας, του καθενός από εμάς, ως κατεξοχήν πολυσύχναστα μέρη, χρίζουν κάποιας ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά, στην σχεδίαση και οργάνωση τους, για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργικότητα τους, με τελικό αποδέκτη πάντα τον ίδιο τον εργαζόμενο. Ο θεσμός του τεχνικού ασφαλείας, φαίνεται να εξυπηρετεί με τον ιδανικότερο τρόπο, δεδομένης της κατάστασης, τον σκοπό τον οποίο καλείται να εκπληρώσει: αυτόν, της συνεχούς σχεδίασης, διαμόρφωσης και διαφύλαξης της σωστής λειτουργίας, του οποιουδήποτε εργασιακού χώρου. Η εργασία αυτή, επιχειρεί να καταγράψει, με όσο δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, διάφορα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν στους χώρους εργασίας (δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά στους λατομικούς χώρους), και να παρουσιάσει την χρηστικότητα και αναγκαιότητα του ρόλου του τεχνικού ασφαλείας, στην σημερινή εργασιακή πραγματικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Εργασία και εργαζόμενοι - Υγεία και υγιεινή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.