Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή λιμένα αναψυχής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή λιμένα αναψυχής

Τσάμη, Πολυξένη

Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή Μεσογγής για ένα υποθετικό έργο κατασκευής λιμένα αναψυχής. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής δεν ήταν τυχαία. Στη περιοχή της Κέρκυρας υπάρχουν δύο λιμάνια. Το κεντρικό λιμάνι που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και ένα μικρότερο στην περιοχή της Λευκίμμης. Ακόμα υπάρχει ένας λιμένας αναψυχής στην περιοχή των Γουβιών. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δεύτερος λιμένας αναψυχής στην αντίθετη πλευρά του νησιού, στην περιοχή της Μεσσογής, με στόχο την ανάπτυξη της τουριστικής περιοχής που θα έχει σαν θετική συνέπεια, την άφιξη στην περιοχή τουριστών υψηλού εισοδήματος, την αύξηση των εσόδων και της απασχόλησης των κατοίκων (μείωση ανεργίας) και ως τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση της περιοχής. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφέρεται στην τοποθεσία και στην περιγραφή της περιοχής, στα φυσικά και τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα, με σκοπό να γνωρίσουμε την περιοχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί η υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης όπως: τις υπάρχουσες πηγές ρύπανσης υδάτινων μαζών και την δυναμική θαλασσίου συστήματος και την δυνατότητα του για αυτοκαθαρισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην χερσαία και στην θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει μια περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και μια εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκόψουν από την κατασκευή του έργου και θα προσπαθήσουμε να τις ελαττώσουμε όσο το δυνατό μπορούμε. Αυτές αφορούν: τα αέρια . τα υγρά και τα στερεά απόβλητα-απορρίμματα και τον θόρυβο. Ακόμα θα εξετάσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στα οικοσυστήματα, την αποκατάσταση του χώρου και του τοπίου της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιμάνια - Σχέδιο και κατασκευή
Περιβάλλον - Προστασία - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.