Μελέτη της γέφυρας Μυρίχου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Μελέτη της γέφυρας Μυρίχου

Καραγιώργου, Ελευθερία
Γκιούρα, Θεοδώρα

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τα δύο κύρια μέρη: θεωρητικό Μέρος και πρακτικό Μέρος, Το Θεωρητικό Μέρος έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα: Στο πρώτο γίνεται μια αναφορά στα γενικά κατασκευαστικά στοιχεία των γεφυρών που επικράτησαν στο παρελθόν και επικρατούν μέχρι και σήμερα καθώς επίσης γίνεται μια αναφορά και στις επιστήμες που ασχολούνται με τα γεωτεχνικά έργα. , στο δεύτερο γίνεται μια αναφορά στη δομή των γεωτεχνικών μελετών της γέφυρας στο τρίτο αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις της γέφυρας με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, στο τέταρτο γίνεται αναφορά στους διεθνής κανονισμούς για την κατασκευή γεφυρών Το Πρακτικό Μέρος χωρίζεται επίσης σε δύο τμήματα Στο μεν πρώτο παρουσιάζεται η θεωρία στην πράξη με την συνοπτική καταγραφή της γεωτεχνικής μελέτης για την κατασκευή της γέφυρας ΜΥΡΙΧΟΥ , και ο εδαφολογικός υπολογισμός κατά την κατασκευή, της γέφυρας. Και στο δεύτερο παρουσιάζονται τα σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν για την οριστική μελέτη της γέφυρας

Thesis
NonPeerReviewed

Γέφυρες - Σχέδιο και κατασκευή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)